Zmiana wyliczenia wagi gabarytowej w Fedex

Zmiana wyliczenia wagi gabarytowej w Fedex

Z dniem 01.07.2021 zmianie ulega sposób wyliczenia wagi gabarytowej, gdzie dotychczas stosowany wzór (A x B x C) / 6000 zostanie zastąpiony nowym: (A x B x C) / 4000.   

Dodatkowo zmianie ulegnie  wysokość dopłaty dla przesyłek niestandardowych: w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2022 r. wysokość dopłaty dla przesyłek niestandardowych wyniesie 200%. W okresie od 1 listopada do 8 stycznia danego roku kalendarzowego, dopłata wyniesie zaś 400% za każdy niestandardowy element.

Powrót