Poradnik

1. Przesyłka standardowa

Wymagania dotyczące parametrów przesyłek w FedEx Express.

 1. Standardowa paczka krajowa:
  • Maksymalna waga reczywista jednej paczki w przesyłce: 30,0 kg
  • Maksymalna waga gabarytowa 35 kg (dł.xszer.xwys./6000).
  • Maksymalna długość: 150 cm (najdłuższy bok)
  • Długość + drugi większy bok (szer./wys.) ≤ 180 cm
  • Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
 2. Przesyłka niestandardowa:
  • Maksymalna waga gabarytowa do 70 kg
  • Suma wszystkich wymiarów ≤ 300 cm
 3. Standardowa paleta krajowa:
  • Maksymalna waga palety - 800 kg
  • Maksymalne wymiary podstawy palety - 80 cm x 120 cm
  • Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) ≤ 180 cm
  • Paleta, gdzie towar nie wystaje poza jej obrys
  • Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu

Wymagania dotyczące parametrów przesyłek w K-EX Express:

 1. Przesyłka Express
  • waga rzeczywista jednego opakowania do 30 kg
  • maksymalne wymiary opakowania:
  • suma wszystkich wymiarów do 220,00 cm
  • długość do 140,00 cm
  • szerokość do 80,00 cm
  • wysokość do 80,00 cm
 2. Przesyłka Express - paczka niestandardowa:
  • waga rzeczywista jednego opakowania do 30 kg
  • maksymalne wymiary opakowania:
  • suma wszystkich wymiarów do 260,00 cm
  • długość do 180,00 cm
  • szerokość do 80,00 cm
  • wysokość do 80,00 cm

2. Przesyłka niesortowalna (niestandardowa)

Jest to przesyłka, która ze względu na swój kształt nie może zostać obsłużona przez automatycznego sortera a także wymaga specjalnej obsługi ze względu na swoją zawartość.

Jak wygląda przesyłka niesortowalna?

Istnieje kilka podstawowych czynników, które mają wpływ na uznanie paczki jako nisortowalną. Są to przede wszystkim:

 • wymiary większe od standardowych
 • nieregularny kształt bądź wystające elementy, które utrudniają transport i mogą uszkodzić inne przesyłki
 • opakowanie, które stwarza problemy podczas transportu oraz utrudnia pracę podczas procesu sortowania
 • rodzaj wysyłanego przedmiotu, który możesz uszkodzić inne paczki bądź samemu ulec uszkodzeniu ze względu na swoją delikatność (np. szkło)
 • paczki owalne lub okrągłe
 • oznakowane etykietami „Góra/dół” oraz „Ostrożnie szkło”
 • waga przesyłki (w zależności od przewoźnika)
 • inne czynniki przez które magazynierzy i kurierzy muszą również zwrócić szczególną uwagę przy przewozie takich paczek, aby nie doszło do ich uszkodzenia lub uszkodzenia innych przesyłek.

Kiedy zostaje naliczona dodatkowa opłata?

Dopłata zostaje naliczona w momencie kiedy przynajmniej jeden bok jest dłuższy niż wynoszą wymiary w przesyłkach standardowych. Dopłaty dotyczą paczek - jeżeli więc w ramach jednej przesyłki wysyłamy kilka paczek, to opłata ta naliczona zostanie za każdą paczkę, która nie mieści się w standardowych definicjach.

3. Jak pakować przesyłkę?

Opakowanie powinno być sztywne. Nie może być uszkodzone, posiadać dziur, wgnieceń, itp.

Przewożony towar powinien być zabezpieczony od wewnątrz. Służą do tego takie materiały jak: folia bąbelkowa, papier, styropian, pianka czy taśma klejąca.

Każdy z elementów powinien zostać zapakowany w taki sposób, aby nie miał możliwości poruszania się i był zabezpieczony przed wstrząsem.

Zawartość nie może wystawać poza obręb kartonu.

Nie można pakować materiałów żrących oraz ADR wyłączonych z przewozu.

Nie można łączyć ze sobą wielu opakowań, np. kartonów.

Z opakowania należy usunąć wszystkie naklejki i oznaczenia, które są nieaktualne.

Należy w sposób wyraźny umieścić dane adresowe (adres docelowy i zwrotny) na etykiecie

Reklamacji podlega wyłącznie prawidłowo zabezpieczony towar.

Kurier może odmówić odbioru nie prawidłowo zapakowanej przesyłki.

Jak pakować,aby uniknąć uszkodzeń:

Wykorzystaj pudełko z tektury falistej.

Zadbaj o zabezpieczenie zawartości paczki, każdy element zabazpiecz aby nie narazić go na swobodne przemieszczanie wewnątrz paczki.

4. Jak zamówić kuriera?

W serwisie klient niezarejestrowany/zarejestrowany kuriera zamawia w kilku krokach.

 • na stronie głównej klikamy "zamów kuriera'
 • wybieramy kuriera, którym wyślemy przesyłkę
 • następnie należy uzupełnić dane nadawcy/odbiorcy oraz szczegóły dotyczące przesyłki po czym klikamy "zapisz i zakończ"
 • zostajemy przniesieni do zakładki koszyk w której wybieramy formę płatność i klikamy"wyślij zamówienie"
 • opłacamy przesyłkę, drukujemy dokumenty przewozowe

Dokumenty przewozowe:

 1. FedEx krajowy
  • trzy kopie etykiety - wszystkie zabiera kurier
  • dwie kopie dokumentu wydania paczki (oryginał/kopia)
 2. FedEx międzynarodowy
  • cztery kopie etykiety - wszystkie zabiera kurier
 3. K-EX
  • jeden egzemplarz etykietolistu (drugi podpisany przez kuriera zostaje u nadawcy)
 4. UPS
  • etykieta z adresem Odbiorcy naklejona na przesyłkę
  • protokół COD (w przypadku przesyłki pobraniowej)

5. Przesyłka pobraniowa COD

Czym jest przesyłka pobraniowa? (COD)

Jest to rodzaj przesyłki polegający na tym, że odbiorca/klient płaci za towar w momencie odbioru przesyłki od kuriera. Jest to bardzo popularny rodzaj płatności stosowany najczęściej w handlu on-line, korzystny dla osób, które nie chcą lub nie mają możliwości zapłaty za zamówienie poprzez przelew bankowy.

W BoxCenter zwrot pobrań dokonywany jest w terminie:

 • 1 dzień roboczy
 • 3 dni robocze
 • 7 dni roboczych
 • 14 dni roboczych

Zwrot pobrań dokonywany jest na nr konta bankowego lub wypłacany w punkcie BoxCenter.

6. Dokumenty zwrotne ROD

ROD "Returns of documents" z polskiego "zwrot dokumentów". Podczas nadania przesyłki nadawca umieszcza w niej dokument zwrotny (FV, WZ itp.), kurier doręczający odbiera podpisany przez odbiorcę dokument po czym wraca on do nadawcy.

7. Co to jest waga gabarytowa?

Waga gabarytowa ma zastosowanie w przypadku przesyłek, które są lekkie, ale mają duże wymiary i przez to zajmują dużo miejsca w samochodzie kuriera.

W środowisku kurierskim występuje zróżnicowane nazewnictwo opisywanej wagi. Można się również spotkać z wagą wymiarową, wagą przeliczeniową czy wagą przestrzenną.

Sposób obliczania

Część z firm przyjęła zasadę, że 1m3 jest odpowiednikiem określonej wagi. Inne dzielą objętość paczki wyrażoną w cm3, przez ustalony dla danej firmy współczynnik. Praktycznie oba te sposoby prowadzą do tego samego, czyli przypisania "wagi wymiarowej" proporcjonalnie do objętości paczki.

 • K-EX: dł.xszer.xwys./10 000
 • Fedex: dł.xszer.xwys./6 000
 • UPS: dł.xszer.xwys./5 000

W przypadku lekkich przesyłek, brana jest pod uwagę większa z pośród wag rzeczywistej lub gabarytowej.

8.Czego nie mogę wysłać kurierem?

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i wykonania usługi, jeżeli przesyłka zawiera:

 • gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym;
 • dokumenty osobiste (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.)
 • przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, srebro, złoto, kamienie szlachetne, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki o dużej wartości itp.);
 • broń palną i amunicję, materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne i substancje żrące;
 • futra i skóry zwierząt;
 • artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu;
 • towary i substancje chemicznie i biologicznie aktywne;
 • rozpuszczalniki, farby, kleje, łatwopalne żywice, butle sprężonego powietrza oraz inne przedmioty zawierające gazy;
 • żywe zwierzęta, zwłoki lub szczątki ludzkie i zwierzęce;
 • narkotyki, leki i środki psychotropowe;
 • alkohol i wyroby alkoholowe bez polskich znaków akcyzowych;
 • tytoń i wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzowych;
 • leki wymagające specjalnych warunków przewozu;
 • materiały pornograficzne;
 • inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki;
 • inne towary, które ze względu na obowiązujące przepisy ustawy Prawo pocztowe, są zabronione lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora;
 • silniki, skrzynie biegów, zderzaki
 • akwaria i terraria.

9. Nadałem przesyłkę większą niż wcześniej zadeklarowałem na liście przewozowym. Co dalej?

Wszelkie przesyłki odebrane od Nadawcy przez Kuriera są weryfikowane na podstawie otrzymanej Faktury od Przewoźnika z informacjami zawartymi na Państwa liście przewozowym. W przypadku podania niezgodnych ze stanem faktycznym danych dotyczących wagi, wymiarów, zawartości oraz sposobu opakowania przesyłki, jesteśmy uprawnieni do wystawienia Państwu dodatkowej Faktury VAT na kwotę wynikającą z różnicy cenowej pomiędzy faktyczną ceną za przesyłkę a ceną wygenerowaną przy podaniu błędnych danych. W przypadku nieopłacenia przez Państwa dodatkowej Faktury we wskazanym terminie, mamy prawo do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Państwa, zablokowania dostępu do konta oraz zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań (COD) Państwu należnych, a w sytuacjach skrajnych naliczenia odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

10. Kurier nie zastał odbiorcy w domu, co dalej?

Przesyłka zostaje awizowana (na awizo znajduje się numer kontaktowy do Kuriera, Odbiorca może zadzwonić i uzgodnić czas odebrania przesyłki). W następnym dniu roboczym przesyłkę można odebrać osobiście w najbliższym terminalu. Jeśli nie nastąpi odbiór osobisty, kurier następnego dnia roboczego podejmuje kolejną próbę dostarczenia przesyłki do adresata. Jeśli i ta próba nie będzie udana, przesyłka wraca do terminalu gdzie jest przechowywana przez okres 7 dni. Po upływie 7 dni przesyłka zwracana jest do Nadawcy na jego koszt.

Aktualności

zobacz archiwum